S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
سيستم اعلام حريق

دتكتورهاي متعارف

Supplied from Hochiki

دتکتور دود فوتو الکتریک متعارف مدل SLR-E3N-WHT ، قابل استفاده در کلیه کنترل پنل های متعارف ساخت شرکت هوچیکی انگلیس…
دتکتور دود فوتو الکتریک متعارف مدل SLR-E3N، قابل استفاده در کلیه کنترل پنل های متعارف ساخت شرکت هوچیکی انگلیس با…
IFD-E يك آشكارساز شعله IR3 است كه براي كاربرد در فضاهايي كه امكان وقوع حريق هاي با شعله گسترده در…
دتکتور DRD-E متعارف ساخت شرکت هوچیکی انگلیس طراحی شده برای فضا های داخلی با قابلیت تشخیص شعله با استفاده از…
سنسور حرارتي (ثابت 90+ درجه ) متعارف ، مدل DFJ-CE3 با گزيده اي از مشخصات فني بشرح ذيل : ولتاژ…
سنسور حرارتي (ثابت 60+ درجه ) متعارف ، مدل DFJ-AE3 با گزيده اي از مشخصات فني بشرح ذيل : ولتاژ…
سنسور حرارتي (ثابت 90+ درجه ) متعارف ، مدل DFJ-CE3 با گزيده اي از مشخصات فني بشرح ذيل : ولتاژ…
سنسور حرارتي (ثابت 60+ درجه ) متعارف ، مدل DFJ-AE3 با گزيده اي از مشخصات فني بشرح ذيل : ولتاژ…
سنسور حرارتي (نرخ افزايش دما و ثابت با محدوده 90 + درجه) متعارف ، مدل DCD-CE3 با گزيده اي از…
سنسور حرارتي (نرخ افزايش دما و ثابت با محدوده 90 + درجه) متعارف ، مدل DCD-CE3 با گزيده اي از…
سنسور حرارتي (نرخ افزايش دما و ثابت با محدوده 60+ درجه ) متعارف ، مدل DCD-AE3 با گزيده اي از…
دتکتور حرارتی مدل DFG-60BK ضد آب ساخت شرکت هوچیکی انگلیس به صورت ثابت جهت فضاهای دارای رطوبت خیلی بالا دارای…
سنسور حرارتي (نرخ افزايش دما و ثابت با محدوده 60+ درجه ) متعارف ، مدل DCD-AE3 با گزيده اي از…

گواهینامه ها