S5 Corporate Response - шаблон joomla Книги
سيستم اعلام حريق

پنل هاي متعارف

جهت نمایش وضعیت سیستم اطفای حریق در ساختمانی دیگر و یا در نواحی اطفا کاربرد دارد دارای کلید کنترل سیستم…
کنترل پنل اطفای حریق جهت استفاده در نواحی اطفا بیشتر از یک زون ( 2 الی 6 زون اطفای حریق)…
کنترل پنل اطفای حریق براي يك ناحيه اطفاء، با کیفیت و هماهنگی فوق العاده بالا با تجهیزات هوچیکی انگلیس مطابق…
کنترل پنل های سری 3000 مطابق استاندارد BS5839 و 100% مطابق پروتکل هوچیکی انگلیس قابل استفاده از 12 زون الی…
 کنترل پنل های تکرارکننده از سری HFP جهت نمایش و کنترل کنترل پنل اصلی از نواحی دیگر به صورت 2،…
کنترل پنل 8 زون اعلان حریق از سری HPF به سفارش شرکت هوچیکی انگلیس جهت استفاده در سیستم های متعارف…
کنترل پنل 4 زون اعلان حریق از سری HPF به سفارش شرکت هوچیکی انگلیس جهت استفاده در سیستم های متعارف…
کنترل پنل 2 زون اعلان حریق از سری HPF به سفارش شرکت هوچیکی انگلیس جهت استفاده در سیستم های متعارف…

گواهینامه ها